Bergsstaten har beslutat att bevilja undersökningstillståndet Koppartorp nr 1

För information se: https://www.sgu.se/bergsstaten/om-bergsstaten/kungorelser/2018/april/beslut-om-undersokningstillstand-i-nykoping-och-norrkopings-kommuner/

Påverkade fastigheter i Skeppsvik:

Samfällighetens fastighet Nävekvarn 7:321, Samtliga fastigheter på Babordsvägen, samt att antal fastigheter på Styrbordsvägen,  Fockvägen och Spantvägen.