En större vattenläcka har uppstått idag onsdag, 2017-09-13 och vattnet är avstängt för hela Skeppsvik. En tank med dricksvatten står  vid sopstationen Skeppsviksvägen.  Arbetet med att laga läckan har påbörjats och kommer att fortsätta under torsdagen.

Prognos förnärvarande är att läckan ska vara lagad till torsdag kväll.  Vattnet kan komma att vara påsatt under kortare perioder under torsdagen.